Projectinformatie

Via deze pagina kunnen projectverantwoordelijken van projecten uit uw gemeente hun projectinformatie aan Nidoo doorgeven. Doorgegeven informatie wordt na ontvangst gecheckt. Als de informatie op juistheid is gecontroleerd wordt zij door Nidoo verwerkt. Door de onderstaande vragen in te vullen kunt u nieuwe informatie over uw project aan Nidoo sturen. De informatie valt uiteen in twee delen: Verplicht en Facultatief (Scroll down om u projectinformatie in te vullen)

Acuteel overzicht projectgegevens Ede:

Het actuele overzicht van projecten in uw gemeente ziet er momenteel als volgt uit:

Hieronder treft u een overzicht van de projecten die op de kaart worden getoond en waar via de ‘tegels’ aanvullende informatie over is te vinden.

 Project  Getoond op  Nidoo  Als ‘tegel’ met aanvullende info (NiE Project)
 Wekerom – Dirkjeserf Noord  Ja
 Wekerom – Dirkjeserf Zuid  Ja
 Wekerom – Dorp & Beek  Ja
 Lunteren – Molenpol  Ja  Ja
 Lunteren – Poelakker  Ja  Ja
 Lunteren – Westzoom  Ja
 Lunteren – Lommerhof  Ja
 Ede – Het nieuwe landgoed  Ja
 Ede – Kernhem : Vlek B  Ja  Ja
 Ede – Kazerneterrein en Parklaan  Ja  Ja
 Ede – ENKA  Ja  Ja
 Bennekom – Baron van Wassenaerpark  Ja
 Bennekom – Seltershof  Ja  Ja

 

 

 

 

 

 

 

Voor een goede weergaven van de informatie over projecten is het van belang de volgende informatie per project te ontvangen.

VERPLICHTE INFORMATIE

Onderstaande lijst bevat de projecten die heden worden getoond op Nidoo. Kies het project op de lijst waarvoor u informatie wilt aanleveren. Als uw project er niet tussen staat, kies dan 'Nieuw project'

Geef hieronder de exacte naam van het project in. Ook als de naam van het project in bovengenoemde lijst al correct is aub. de naam opnieuw ingeven!

Geef hier in maximaal 300 tekens een omschrijving van het project

Geef aan hoeveel woningen er in TOTAAL in dit project (of in deze fase / in dit deelplan) worden gerealiseerd

Geef aan wat de verwachte realisatietermijn is:
Startjaar (vanaf 2013) Jaar van verwachte afronding

Geef aan hoeveel inschrijvingen minimaal nodig zijn (de 'kritische massa') om met de inschrijvers in contact te treden over de ontwikkeling - en de mogelijkheid om hun woonwens in deze ontwikkeling waar te maken (minimaal 5):FACULTATIEVE INFORMATIE

Vraaggericht ontwikkelen betekent niet dat alles mag. Hoe meer informatie u hieronder invult, hoe meer u de ontwikkeling 'stuurt'. Hoe minder u invult, hoe meer u openstaat voor verrassende woonwensen. U kunt ook bijvoorbeeld alleen de woningtypen invullen, waar geïnteresseerden uit kunnen kiezen en de overige velden leeg laten.

Geef in de tabel hieronder aan of en zo ja hoeveel woningen van een bepaald type worden gerealiseerd. Geef per woningtype aan of het koop- en/of huurwoningen betreft en geef een indicatie van respectievelijk de koop en/of huurprijs. Als een bepaald woningtype niet wordt gerealiseerd kunt u het veld leeg laten. Als koop en/of huurprijzen nog niet bekend zijn laat u de velden dan leeg.

 Type Woning  Aantal  Koop
 Huur
 Min. Koopprijs  Max. Koopprijs  Min. Huurprijs  Max. Huurprijs
 Rijwoning   KoopHuur  €  €  €  €
 Hoekwoning   KoopHuur  €  €  €  €
 2 onder 1 kap   KoopHuur  €  €  €  €
 Vrijstaand   KoopHuur  €  €  €  €
 Appartement   KoopHuur  €  €  €  €
 Waterwoning   KoopHuur  €  €  €  €
 Vrije kavel   KoopHuur  €  €  €  €
 Patio/Bungalow   KoopHuur  €  €  €  €

Nidoo toont uw plan als een vlek op de kaart, het is daarom van belang om de plangrenzen te weten. Via onderstaande knop kunt u - indien beschikbaar - een bestand uploaden waarop de plangrenzen worden getoond.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Eventuele Opmerkingen

Dit is een test uit het contact Form

Deze kaart hieronder is een test en heeft (nog) geen functie

Deze zin wordt verwijderd als de pagina helemaal naar behoren werkt (momenteel wordt nog getest)