Park Reehorst

SCHRIJF JE IN

Het gebied bevindt zich rond de Reehorsterweg ligt in Ede – Zuid. Ten zuidwesten van het gebied bevindt zich de Kenniscampus, ten noorden het station Ede – Wageningen en ten oosten de Veluwe. Op een oud industrieterrein en sportcomplex worden plannen gemaakt voor herontwikkeling van een nieuwe, lommerrijke woonbuurt met een groene uitstraling.┬áDe woningtype en -dichtheid sluit aan op de omliggende woonbuurten. In het midden komt een lang park wat aansluiting geeft op de bestaande groenelementen buiten het plangebied. Ten zuiden van de Reehorsterweg zet het plan zich door, daar zal woningbouw gecombineerd worden met kleinschalige bedrijvigheid. Het wonen zal aansluiten om de omliggende woonbuurten, de kleinschalige bedrijvigheid op de Kenniscampus. In het gebied zullen circa 230 woningen gerealiseerd worden, dit betreffen rijwoningen, 2-kappers en vrije kavels. De verkoop van de vrije kavels in het noordelijke deel van het gebied is gestart. Gefaseerd zal de komende jaren geheel Park Reehorst ontwikkeld worden.